Quotes en Overdenkingen

Om zomaar eens over na te denken …

 

De top 5 spijt-lijst volgens Bronnie Ware in ‘Als ik het leven over mocht doen’

  • ik wou dat ik het lef had gehad om meer mezelf te zijn en minder te leven zoals anderen van me verwachtten
  • ik wou dat ik minder hard zou hebben gewerkt
  • ik wou dat ik mijn gevoelens vaker had geuit
  • ik wou dat ik contact met vrienden zou hebben gekoesterd
  • ik wou dat ik gewoon meer had genoten

 

‘Stilstand is achteruitgang’ 

Is dat wel zo? Met betrekking tot wat dan? Welke vooronderstelling ga je dan vanuit? Wat gaat er dan achteruit? Welke consequentie heeft deze opvatting? Gaat dat ook ten koste van iets anders? Waar richt dat onze aandacht op? Waar houden we ons dan mee bezig? En waar ‘dus’ niet mee?

 

Martin Luther King

In 1963 hield hij zijn legendarische toespraakI Have a Dream” en een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.” 

Maar is het dan wél juist om iemand te beoordelen op de inhoud van zijn karakter?

 

“Die boom is groot”

Op welke vooronderstelling is deze uitspraak (doorgaans) gebaseerd? Wat betekent ‘zijn’? Welke aanname bevat die betekenis?

 

De schoonheid van ons bestaan …

De dramatiek van onze strijd tegen het niets en het eindige, de drang naar iets blijvends, iets wat betekenis geeft aan ons bestaan, het besef dat we allemaal in dat zelfde schuitje zitten, ieders worsteling om er iets van te maken zien, ieders poging om betekenis te geven aan zijn bestaan, een eigen bijdrage, een eigen betekenis van zijn, een eigen zin …

 

Vrije wil …

Kies ik mijn gedachten zelf? De gedachte die zometeen opkomt, kies ik daar vooraf bewust voor? En als dat zo zou zijn, wie kiest er dan? Of komt die gedachte spontaan op? Ervaar ik de gedachte in mijn hoofd en ervaar ik die als ‘mijn’ gedachten? En kan ik vrij kiezen wat ik wil? Los van of ik vrij ben om te doen wat ik wil; kan ik vrij kiezen of ik liever een aardbei wil of een framboos? Of ik van zon houd en naar Spanje op vakantie wil of liever naar de bergen van Oostenrijk? Kan ik vrij kiezen of ik een meegaand karakter heb of nogal eigenwijs ben aangelegd? En als ik daar allemaal niet vrij voor kan kiezen, ligt dan van tevoren al vast wat ik ben en wat ik ga doen? En maakt wat ik kies of doe dan niets meer uit? Of doen mijn keuzes en mijn gedrag er dan net zoveel toe als wanneer ik wel een vrije wil zou hebben? Omdat ook als iets van tevoren al vastligt, je het toch nog moet doen? Omdat het anders van tevoren niet vastlag?

Maar kunnen we onze waarden dan wel vrij kiezen? En zo niet, kan die JoorWee visie dan nu bij het grof vuil? Of gaat het niet om willen? Om het kiezen van hoe we willen zijn? Gaat het eerder om ervaren? Om het ervaren van wie we zijn? Het ervaren van onze waarde?

 

Leren zijn

Als kind zijn we afhankelijk van onze ouders. Ze geven ons eten en drinken, bieden ons bescherming en ze leren ons de betekenis van alles om ons heen en daarmee de taal waarmee we met anderen kunnen communiceren. En ze prenten ons in wat goed is en wat slecht, wat mag en wat niet, hoe het hoort en hoe niet, wat waardevol is en wat onbelangrijk, … Na verloop van tijd leren ze ons hoe we zelfstandig kunnen ‘overleven’ en hoe we zelf de ‘kost’ kunnen verdienen. Maar wanneer leren we om zelf betekenis te geven? Om zelf te ervaren wat we waardevol vinden? Om een ‘zelf’ te zijn? Om zelfstandig te zijn met betrekking tot ons zelfbeeld? En onafhankelijk van de erkenning van anderen?

 

Waarden ervaren

Aristoteles begreep ruim 2000 jaar geleden al dat filosofie de mens gelukkig zou maken om wat ze is. ´Om wat ze is´, dat is waar het om gaat. En niet alleen met betrekking tot de filosofie …

 

Haastig leven / Hartmut Rosa

We lijden collectief onder tijdgebrek, onder de haast waarmee wij ons door het leven spoeden. Het moderne leven neigt ernaar rijk te zijn aan oppervlakkige belevenissen en arm aan ervaringen die in ons resoneren, die ons raken, die ons vormen en veranderen, die we ons blijvend zullen herinneren. We hebben ons werk, we hebben mensen om ons heen, we hebben ons huis, maar op de een of andere manier verliest de wereld langzaam alle betekenis. We voelen constant de dreiging dat we het contact met de wereld om ons heen verliezen.

 

Longchenpa (1308-1363) – Bewustzijn

“Bewustzijn is er, maar Bewustzijn is niet iets. Als je er naar zoekt zul je het niet vinden, het heeft geen kleur of vorm; het kan niet gepakt worden als vorm. Het heeft geen buiten of binnen, het komt niet tot bestaan, nog verdwijnt het te bestaan. Het heeft geen concrete basis of wortel. Deze geest gaat voorbij aan ieder gedacht object en er kan niet naar verwezen worden als ‘dit is het’. Zonder te zoeken naar Geest door middel van geest, laat het zijn. Wat wordt gezocht is de zoeker zelf, bedrogen in zijn zoeken. Dat wat gezocht wordt, wordt nooit gevonden door zichzelf.”

 

Brené Brown- Kwetsbaarheid

De norm om succesvol en sterk te zijn is in onze cultuur zo dwingend dat we onze zwaktes niet durven tonen. We proberen onze kwetsbaarheid te onderdrukken door overmatig consumeren, werken, alcoholgebruik of medicijnen. Volgens Brené Brown (Universiteit van Houston, TED-talks!) komen we daardoor in een vicieuze cirkel omdat je een emotie (zoals kwetsbaarheid) niet kunt onderdrukken zonder dat dat invloed heeft op andere emoties zoals vreugde, geluk of plezier. En zonder die gevoelens oogt het leven leeg en zinloos, zodat we ons nog kwetsbaarder voelen.. Brown pleit daarom voor meer openheid want het menselijk leven is bij tijd en wijle nu eenmaal kwetsbaar.En door er over te praten gaan we er niet alleen psychologisch beter mee om, maar er ontstaat dan ook een meer authentieke levenshouding. Je handelt dan niet volgens de voorgeschreven formats, maar zoals je ‘echt’ bent.
Door er over te praten kun je ook inzicht krijgen in de oorzaken van die druk om succesvol en sterk te zijn, en in de oorzaak van die gevoelens van kwetsbaarheid. En dat creëert de mogelijkheid om wat aan die oorzaken te doen én om verder invulling te geven aan je authentieke manier van zijn … 
v
Lao Zi – Het boek van de Tao (+/- 600vChr) – Geluk

 

“Leg af die kennis, hou op met onderscheiden te maken!
Het volk gaat er honderdmaal op vooruit.
Leg af die slimmigheid, hou op met winstbejag!
Geen rovers en dieven zullen er meer zijn.
Leg af die beschaving, hou op met besprekingen!
De mensen krijgen weer echte toewijding en liefde.
Maar deze drie uitspraken zijn als richtlijnen nog niet voldoende:
vandaar nog deze, daarbij aansluitende voorschriften:
Wees eenvoudig,
bewaar je natuurlijkheid,
denk minder aan jezelf,
ontdoe je van begeerte.”

…duurt best lang voordat we beseffen dat die man gelijk had

 

De gangbare visie op de oorzaken van geluk;

“Uit onderzoek blijkt dat 50% van ons geluk vastligt in onze genen en slechts 10% van de variatie in geluk niveau kan verklaard worden uit verschillen in leefomstandigheden. De overige 40% is het meest interessant, aangezien we daar het meeste invloed op hebben. Het blijkt dat ons bewuste gedrag 40% van ons geluk bepaalt. En dat is van belang voor geluk op het werk. Je hebt invloed op je werkgeluk.”
We gaan vervolgens onderzoeken welk gedrag ons een goed gevoel geeft en gaan dat herhalen. Maar we zijn ons meestal niet bewust van de behoeften waarin dat gedrag voorziet en of die behoeften gevormd zijn door wat ik ‘zelf’ als waardevol ervaar … waardoor we heel druk bezig blijven om ons Zombie-geluk in stand te houden …