De JoorWee filosofie

Hoe wordt je gelukkig?

We willen allemaal gelukkig zijn. Maar soms (of vaak) lukt dat niet.

Meestal doen we hard ons best om daar dan verandering in aan te brengen door ergens succesvol in te zijn, iets te bereiken of iets in ons bezit te krijgen, door er op een bepaalde manier uit te zien of ergens bij te horen.

Als dat lukt, dan levert dat vaak een gevoel van geluk op. Maar meestal is dat gevoel slechts tijdelijk en begint al snel het ontevreden gevoel dat er iets moet veranderen weer te knagen. Laat staan hoe we ons voelen als we niet slagen in ons streven.

De JoorWee visie is gebaseerd op het inzicht dat al (!) onze zorgen worden veroorzaakt door de betekenis die we ergens aan hechten. Door die betekenis ontstaat begeerte; we willen iets hebben, of juist vermijden. En een gevoel van geluk wordt veroorzaakt door de mate waarin we hierin slagen.

De meesten van ons zijn zich echter voor een groot deel niet bewust van waar we betekenis aan hechten en waarom. En dat is het doel wat we tijdens de gesprekken bij JoorWee nastreven; inzicht in de betekenis die je ergens aan hecht. En dus inzicht in de oorzaak van hoe je je voelt.

Want dit inzicht kan alles veranderen!