Zombie geluk

de Waarde van ons ik

Al ons gedrag wordt gestuurd door onze behoeften. Met ons gedrag proberen we in onze behoeften te voorzien. Behoeften die een gevolg zijn van wat we waarderen, van de betekenis die we ervaren. En onze emoties (ons feedbacksysteem) laten ons vervolgens weten in hoeverre die behoeften vervuld zijn. Van veel van die waarden zijn we ons echter niet bewust. En de vervulling van de behoeften die door die waarden ontstaan, resulteert daarom in positieve emoties (‘zombie geluk’) zonder dat we precies weten welke waarde die behoefte veroorzaakt enwaarden waardoor we die waarde zo ervaren. En door het nastreven van die aangeleerde onbewuste waarden, blijven vaak onze échte eigen waarden en behoeften onvervuld.

 

Dit ‘zombie geluk’ duurt daarom nooit lang omdat we al snel de negatieve emoties door het niet vervullen van onze echte waarden ervaren. Maar omdat we ons niet bewust zijn van de oorzaak van die negatieve emoties, gaan we automatisch weer op zoek naar vervulling van onze onbewuste aangeleerde waarden, naar nieuw ‘zombie geluk’. Zo zijn we continue bezig met het vervullen van onbewuste waarden en behoeften, en zijn we ons niet bewust van de waarden en behoeften die we daarmee niet vervullen. Zonder dat we het merken vervreemden we zo langzaam van onszelf.

 

De belangrijkste waarde die onbewust ons gedrag en onze emoties veroorzaakt, is de waarde van onze identiteit, ons ik, ons ego.

 

Zonder dat velen van ons beseffen waarom en wat we daar van vinden, voert ons ego voortdurend een felle strijd om erkent te worden en dat heeft zonder dat wij het merken, de hele dag door, privé en zakelijk, heel veel invloed op ons gedrag en onze emoties. In de relatie met onze partner, ten opzichte van onze kinderen en binnen de organisatie waar we werken. De onbewuste belangen van ons ego resulteren in zorgen en stress, twijfel en gebrek aan voldoening, onvrede, frustratie en agressie, gebrek aan motivatie, lichamelijk spanningen en ziekte, enzovoort.

boeddha-creating-yourself_1Tijdens de filosofische gesprekken kun je inzicht krijgen in de waarden en behoeften die je gedrag en emoties sturen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om waarden waar je niet echt zelf achter staat los te laten, en je gedrag en emoties te laten sturen door waarden die je wél echt zelf ervaart. Zodat je de betekenis die het leven voor jouw heeft gaat realiseren en die waarden bewust gaat beleven.