Zombie geluk

de Waarde van ons ik

Al ons gedrag wordt gestuurd door onze behoeften. Behoeften die een gevolg zijn van onze waarden, van de betekenis die we ergens aan geven. En onze emoties (ons feedbacksysteem) laten ons vervolgens weten in hoeverre die behoeften vervuld zijn.
Van veel van die waarden zijn we ons echter niet bewust. En de vervulling van de behoeften die door die waarden ontstaan, resulteert daarom in positieve emoties (‘zombie geluk’) zonder dat we precies weten welke waarde die behoefte veroorzaakt enwaarden of we die waarde wel echt zo positief waarderen. En door het nastreven van die aangeleerde onbewuste waarden, blijven onze échte eigen waarden en behoeften onvervuld.

 

Dit ‘zombie geluk’ duurt daarom nooit lang omdat we al snel de negatieve emoties door het niet vervullen van onze echte waarden ervaren. Maar omdat we ons niet bewust zijn van de oorzaak van die negatieve emoties, gaan we automatisch weer op zoek naar vervulling van onze onbewuste aangeleerde waarden, naar nieuw ‘zombie geluk’. Zo zijn we continue bezig met het vervullen van onbewuste waarden en behoeften, en zijn we ons niet bewust van de waarden en behoeften die we daarmee niet vervullen. Zonder dat we het merken vervreemden we zo langzaam van onszelf.

 

De belangrijkste waarde die onbewust ons gedrag en onze emoties veroorzaakt, is de waarde van onze identiteit, ons ik, ons ego.

 

Zonder dat de meesten van ons beseffen waarom en wat we daar van vinden, voert ons ego voortdurend een felle strijd om erkent te worden en dat heeft zonder dat wij het merken, de hele dag door, privé en zakelijk, heel veel invloed op ons gedrag en onze emoties. In de relatie met onze partner, ten opzichte van onze kinderen en binnen de organisatie waar we werken. De onbewuste belangen van ons ego resulteren in zorgen en stress, twijfel en gebrek aan voldoening, onvrede, frustratie en agressie, gebrek aan voldoening en motivatie, lichamelijk spanningen en ziekte, enzovoort.

boeddha-creating-yourself_1Tijdens de filosofische coachgesprekken krijg je inzicht in de waarden en behoeften die je gedrag en emoties sturen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om bewuster en effectiever te kiezen en te handelen. Stapje voor stapje kun je dan de betekenis die het leven voor jouw heeft gaan realiseren en die waarden bewust gaan beleven.

 

Verder lezen; ‘oriëntatie gesprek’, ‘contact’