Zombie geluk

de Waarde van ons ik

Behoeften die een gevolg zijn van wat we waarderen, van de betekenis die we ervaren. Onze emoties (ons feedbacksysteem) laten ons weten in hoeverre die behoeften vervuld zijn, en met ons gedrag proberen we in die behoeften te voorzien. Van veel van die waarden zijn we ons echter niet bewust. En de vervulling van de behoeften die door die waarden ontstaan, resulteert daarom in positieve emoties (‘zombie geluk’) zonder dat we precies weten welke waarde die behoefte veroorzaakt en waardoor we die waarde zo ervaren. En door het nastreven van de behoefte aan die aangeleerde onbewuste waarden, leven we een leven wat we eigenlijk niet echt intrinsiek waarderen.

Dit ‘zombie geluk’ duurt daarom nooit lang. Maar omdat we niet beseffen dat we die aangeleerde waarden eigenlijk niet echt waarderen, blijven we in die waarden geloven en gaan we automatisch weer op zoek naar vervulling van onze behoefte daaraan, naar nieuw ‘zombie geluk’. Zo zijn we continue bezig met het vervullen van onbewuste waarden en behoeften, en staan we niet open om bewust te ervaren wat we wel intrinsiek waardevol vinden. Zonder dat we het merken vervreemden we zo langzaam van onszelf.

De belangrijkste waarde die onbewust ons gedrag en onze emoties veroorzaakt, is de waarde van onze identiteit, ons ik, ons ego. Zonder dat we beseffen waarom en wat we daarvan vinden, maken we ons constant zorgen en voert ons ego voortdurend een felle strijd om erkend en gewaardeerd te worden, omdat het bestaat uit continu veranderende ervaringen en percepties die we niet kunnen controleren. Waardoor we niet de tijd en de vrijheid hebben om bewust te ervaren wat we wel zelf intrinsiek waardevol vinden.

boeddha-creating-yourself_1