Gelukkig zijn

De werkelijke oorzaak aanpakken  

We willen allemaal gelukkig zijn. Toch? En om gelukkig te worden proberen we ergens succesvol in te zijn, iets te bereiken of iets in ons bezit te krijgen, er op een bepaalde manier uit te zien of ergens bij te horen. Als dat lukt, dan kan dat inderdaad een gevoel van geluk opleveren. Maar vaak is dat gevoel (in het gunstigste geval) slechts tijdelijk en beginnen onvrede en zorgen al snel weer de kop op te steken.

xxxxxdepressief

Hoe kan het toch dat we zoveel bereiken, maar vaak toch zo ongelukkig zijn?

Dat komt mijns inziens omdat we ons vaak niet bewust zijn van de werkelijke oorzaken van ons gedrag en onze emoties. Van de betekenis waar we waarde aan hechten, en waarom we daar waarde aan hechten. We laten ons gedrag iedere dag sturen door aangeleerde waarden waar we ons vaak niet bewust van zijn en beseffen niet dat onze emoties ons vertellen dat we de waarden verwaarlozen die wél belangrijk voor ons zijn. In ons streven naar succes, bezit en waardering, richten we ons daardoor op zaken die ons zorgen en stress opleveren, in plaats van duurzaam geluk.

 

Kun je dit veranderen?

Mijn ervaring is dat wanneer je je wél bewust wordt van de betekenis die jouw geluk en jouw lijden veroorzaakt, en je daar dan ook bewust iets van kunt vinden, de waarde en invloed van die betekenis kan veranderen. En vervangen kan worden door waarden die jij  wél echt belangrijk vindt! Waardoor je bewust jouw eigen waarden kunt gaan leven en ervaren.