Hoe dan wel

Inzicht in je identificaties

Om gelukkig te worden proberen we dus succes te hebben, resultaten te bereiken, onze bezittingen uit te breiden, status te verwerven, er goed uit te zien of ergens bij te horen. En als dat lukt, dan kan dat inderdaad een gevoel van geluk opleveren. Maar vaak is dat gevoel slechts tijdelijk en beginnen zorgen en onvrede al snel weer de kop op te steken.

Dat komt omdat we ons meestal niet bewust zijn van de werkelijke oorzaken van ons gedrag en onze emoties; onze behoefte aan wat we waardevol vinden. We hebben behoefte aan waarden die we aangeleerd hebben (ons ego en alles waardoor dat ego bevestigd en gewaardeerd wordt) en we zetten ons continue in om die behoefte te vervullen. En we beseffen niet dat onze zorgen en ons gevoel van onvrede ons vertellen dat we waarden leven die we eigenlijk niet echt waardevol vinden. In ons streven naar succes, bezit en waardering, leven we eigenlijk een ‘waardeloos’ leven wat ons zorgen en onvrede oplevert, in plaats van duurzaam geluk.

De enige manier om hier verandering in aan te brengen is door je wél bewust te worden van wat je als waardevol ervaart en wat dat met jou doet. Je bewust worden van wat je onbewust als waardevol ervaart, waar je aan hecht, blijkt heel erg lastig. Maar zodra je bewust ziet wat er gebeurt, wat je feitelijk waardeert en wat dat met je emoties en je gedrag doet, dan vind je daar iets van. En wat je daar van vindt, veroorzaakt vervolgens een verandering in je ervaring, je emoties en je gedrag.

Je identificatie laat beetje bij beetje los, je weerstand tegen hoe de werkelijkheid is wordt minder, je gaat opener en bewuster ervaren welke betekenis echt waardevol voor jou is en je voelt je vrijer om die waarden ook te leven.

‘